Legg opp en piggstrategi, så du vet antall pigger som går med.  Sett opp et uregelmessig mønster, slik at det dannes flere ulike spor/rekker.  Dette gir bedre feste.

piggstrategi

RundBil2

Monter verktøyet enten i håndtak eller drill.  (Viktig å bruke en drill med trinnløs hastighetsregulering, max omdr. 100 rpm.).  Plasser piggen i det magnetiske verktøyet.

Minolta DSCMinolta DSC

RundMotorsykkel

Trykk piggen mot dekket og hold et konstant trykk ned mot dekket.  Dette for at ikke piggen skal hoppe ut og verktøyet skades.

Minolta DSCMinolta DSC

Skru langsomt inn i dekket.
Skru ikke lengre enn at toppen på verktøyet berører dekkoverflaten.

VIKTIG: Ikke fortsett å skru, piggen kan da havne for dypt eller skjære istykker stammen.

Minolta DSCMinolta DSC

Anti-punkterings væske.

Hvis du er usikker på om piggen går for langt inn i dekket, og frykter punktering, anbefales det å bruke en anti-punkterings væske. Denne kommer i forskjellige typer og merker. Vi foreslår de som er basert på et vannløselig gel og som kan vaskes bort med vann.  Disse gir ikke ubalanse i hjulene og  skader ikke dekk eller felg. 

Ekstrem bruk.

Ved ekstrem bruk, konkurransekjøring Enduro, rally ol., kan piggen i tillegg limes.

Fremgangsmåte :
Avfett piggene med tynner el. La de tørke.
Bor hull i dekket der piggene skal monteres, lengde lik piggens lengde, diam. 4-5 mm.
Fyll hyllene med lim, og skru inn piggene.
La tørke i minst 48 timer i minst 16°C.
Piggene vil sitte svært godt og vil være umulige å skru ut igjen.
Innkjøring : Kjør noen få kilometer i lav hastighet, sjekk over dekkene.

Type lim :
BestGrip anbefaler to typer av lim, et transparent lim som er veldig sterkt og et svart lim som er litt mer elastisk.  Du ulike limene leveres av ulike produsenter, her er noen eksempler :

Transparent:
Loctite 496
Loctite 401
Loctite Gel MaxiPower Flex
Loxeal 14
Cyberbond 1070/1008

Svart:
Loctite 480
Loxeal 29
Cyberbond 2243